Ett stort antal företag och organisationer stöttar projektet ekonomiskt eller med sin tid på de olika aktiviteterna. Se på de olika undersidorna vilka företag och organisationer det är.

TACK TILL

Anders och Eva Sjöqvist som har skänkt ved.

Klas Hallberg och Tomas Lyrner som har hjälp till med de rullande kontoret.

Jannika Stråå, Ellie Sahlsten, Rebecca Lagh samt kim Lindeberg för ert fantastiska arbete med barnkonventionen som du kan se här på live streming varje dag.

Sandra Fröberg som haft lektioner i det digitala sändningen.

Till sist extra stort hjärta och tack till Agneta Karlsson.