LÖS VÄRLDSPROBLEM

PLATS: Djupvik

Li paddlar med försvaret.

Från kl. 16.00 : Kaffe vid en brasa och löser världsproblemen

Från kl.16.00 Studieförbundet vuxenskolan har med demokratispel, spela och diskutera tillsammans.

Kl. 18.00 kommer Ida Anderssons Jupiter med musiker och spelar.