SÄNDNINGEN (YOUTUBE)

TROTSA våldet

Under sommaren 2021 paddlar Trots Kvinnojour runt Gotland i 46 dagar i ett stort projekt. På 17 platser runt om på ön kommer aktiviteter anordnas för allmänheten. Vi för dialog med såväl artister som författare, konstnärer och föreläsare för deras medverkan. Aktiviteterna sker utomhus och anpassat efter aktuella restriktioner.

TROTSA våldets syfte är att belysa frågor och sprida kunskap kring våldsutsatthet i hemmet, jämlikhet och barnkonventionen. Projektet ska också belysa hur Kvinnojourerna arbetar inom dessa områden och vilken hjälp och kompetens som finns hos oss för den som är utsatt.

Kvinnojouren vill skapa uppmärksamhet kring den situation många idag befinner sig i och vad vi kan göra för att hjälpa.

Kvinnojouren TROTS vill också berätta om den situation vi och andra jourer befinner sig i och hur vi kämpar för jourens egen överlevnad med avtal, IOP och upphandlingar. Vi vill inte tävla med den privata sektorn, utan fortsätta jobba för att få hjälpa de som behöver det allra mest.

Vi står just nu inför den största möjligheten och utmaningen i TROTS historia och behöver er hjälp.
Kvinnojourens boende är till försäljning och vi jobbar för att samla in medel till handpenning. TROTS är en ideell kvinnojour som inte är vinstdrivande. Det viktigaste är att TROTS finns kvar och kan ge fortsatt skydd. Du som företag och medmänniska har möjlighet att göra skillnad.

Genom att stötta oss kommer varje krona ni investerar att gå till kampen mot våldet. I vår organisation arbetar människor dygnet runt för att utsatta skall kunna komma undan våld och påbörja ett nytt liv. Både vi – men framför allt de utsatta – är oerhört tacksamma om ni är med och bidrar.